Foreign Procurement Department

Search

Attaché Procurements
LC Tenders
Repair
Click for the former web site.
Contact Us

Announcements

Attaché Procurement file with number 18589 has been announced.

Attaché Procurement file with number 18588 has been announced.

Attaché Procurement file with number 18587 has been announced.

18-584 no.lu alımda Teslimat Şekli sadece DAP Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı/Gölcük/Kocaeli/Türkiye olacaktır. The Delivery Term for 18-584 procurement file will be only DAP/Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı/Gölcük/Kocaeli/Türkiye.

Attache procurement with tender file 18571 has been evaluated.

Attache procurement with tender file 18520 has been evaluated.

Attache procurement with tender file 18573 has been evaluated.

Attache procurement with tender file 18560 has been evaluated.

Attache Procurement file 18-566 is canceled.

The new information about items 13, 14, 15, 16, and 17 of 18-586 has been announced.

Attaché Procurement file with number 18582 has been announced.

Attaché Procurement file with number 18586 has been announced.

Attache procurement with tender file 18574 has been evaluated.

Attache procurement with tender file 18565 has been evaluated.

Attache procurement with tender file 18564 has been evaluated.

Attaché Procurement file with number 18584 has been announced.

Malzemeler için denizyolu ile taşınmasının zorunlu olduğu haller dışında (diğer taşıma şekillerinde sevk masraflarının çok yüksek olması, ağırlık, hacim, tehlikeli taşıma statüsü vb.) FOB (INCOTERMS 2010) yöntemi ile teklif verilmeyecektir. İlgili gerekçelere istinaden FOB (INCOTERMS 2010) sevk yöntemine ihtiyaç duyulan malzemeler tekliflerde belirtilecektir.

FOB (INCOTERMS 2010) will not be used in quotations unless it’s obligatory for weight, lenght, volume, hazardous etc. conditions of the material(s) and will not be used in the condition that using other delivery terms makes the shipment expenses considerably higher. The material(s) are needed for using FOB (INCOTERMS 2010) will be indicated in the quotations.

Announcements of foreign procurement tender files of Directorate General of Naval Shipyards for spare part and service procurements will be announced at MOD's official website under following link; www.msb.gov.tr/en-US/TGM/Content/directorate-general-of-naval-shipyards-foreign-procurement-department-tender-announcements .For the announcements of domestic procurement tender files of Directorate General of Naval Shipyards will be announced at MOD's official website under following link; www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/7 .

Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilecek yedek malzemeler ve onarım hizmetleri için yapılan yurt dışı alımların ilanları MSB internet sayfasında yer alan www.msb.gov.tr/en-US/TGM/Content/directorate-general-of-naval-shipyards-foreign-procurement-department-tender-announcements adresinde yayımlanacaktır. Tersaneler Genel Müdürlüğü yurt içi alımları ise www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/7 adresinde yayımlanacaktır.