Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Karadeniz Uyumu Harekatı


  Karadeniz’in Deniz Güvenliği Kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri 1 Mart 2004 tarihinden itibaren, Karadeniz Uyumu Harekatını (Operatıon Black Sea Harmony) başlatmıştır.

  Karadeniz Uyumu Harekatı, fırkateynler, hücumbotlar, korvetler, Türk tipi karakol botları ve denizaltılardan oluşan bir görev grubu ile icra edilmektedir. Ayrıca, harekata helikopterler, deniz karakol uçakları ve sahil güvenlik botları ile de destek sağlanmaktadır. Karadeniz Uyumuna katılacak diğer ülke unsurları ile bilgi değişimi ve koordinasyonun tesis edilmesi maksadıyla Karadeniz Uyumu Harekâtı Daimi Koordinasyon Merkezi 10 Ekim 2005 tarihinde Karadeniz Ereğli’de kurulmuştur.

  KUH kapsamında elde edilen tanımlanmış deniz resmi NATO makamları ile paylaşılmaktadır. KUH harekâtının Karadeniz’deki güvenlik ve istikrar ortamına olumlu katkısının görülmesi üzerine Türkiye tarafından harekatın çok uluslu bir yapıya kavuşturulması çalışmaları başlatılmış ve Karadeniz’e sahildar tüm ülkelere harekata katılmaları yönünde davette bulunulmuştur. Karadeniz Uyumu Harekatı’nın tek taraflı bir statüden çıkarılarak, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin de katılımıyla çok taraflı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik askeri-teknik çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde devam edilmektedir. Türkiye’nin davetine Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Romanya’dan oluşan üç sahildar ülke resmi olarak yanıt vermiştir.

  Türk ve RF Deniz Kuvvetleri Komutanları arasında mektup değişimi sürecinin tamamlanması sonrasında, 27 Aralık 2006 tarihinde, Dışişleri Bakanlıkları arasındaki karşılıklı nota değişimiyle birlikte RF KUH’a resmen katılmıştır.

  Ukrayna’nın katılımına ilişkin protokol 17 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Protokolün imzalanması sonrasında Ukrayna KUH’a resmen dahil olmuştur. Ukrayna harekata bilgi değişimi temelinde katılmakta olup, gemilerle iştirak etmemektedir. KUHDKM/ Kdz.Ereğli ile KUH İrtibat Noktası Hücresi/ Ukrayna arasında 1 Kasım 2007 tarihinden itibaren bilgi değişimine başlanmıştır. Halihazırda Ukrayna ile teknik anlaşmalara ilişkin anlaşma akdedilme süreçleri devam etmektedir.

  Romanya’nın katılımına ilişkin mutabakat muhtırası 6 Aralık 2010 tarihinde onaylanmış ve katılım süreci tamamlanmıştır. Haziran 2014 tarihinden itibaren Köstence’de kurulan koordinasyon merkezi ile KUHDHKM/ Kdz.Ereğli arasında bilgi değişimine başlanmıştır.

  Gürcistan Savunma Ataşesi tarafından 8 Mart 2013 tarihinde KUH’a katılım konusunda detaylı bilgi talep etmiştir. Katılım hususu halihazırda Gürcü makamlarınca değerlendirilmektedir. Gürcistan ile 2016 yılı başından itibaren yapılması planlanan görüşmelerde denizcilik alanında iş birliği çerçevesinde KUH üyeliğinin tekrar gündeme getirilmesi planlanmaktadır.

  Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin KUH’a katılımına yönelik olarak 2015 Ocak ayında Varna’da karargâh görüşmeleri icra edilmiş ve ilgili makamlar tarafından KUH’tan bağımsız olarak karşılıklı beyaz resmin paylaşımına yönelik çalışma yapılması hususları kayıt altına alınmıştır.

  KUH hakkında olumlu değerlendirmelerin yapıldığı uluslararası platformda yer almış çok sayıda makale ve yayım, icra ettiğimiz faaliyetler ile çevre denizlerde ürettiğimiz güvenliğin, limanların ve deniz ulaştırma yollarımızın emniyet ve güvenliğine, dolayısıyla bölgesel ve küresel ekonomik güvenliğin sağlanmasına katkı açısından “örnek gösterilecek nitelikte” olduğunu teyit etmektedir.

Okunma Sayısı :17538
Güncelleme Tarihi : 02-03-2016

BAĞLANTILAR