Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Okyanus Kalkanı Harekatı


Ticari trafiğŸin yoğŸun olduğŸu Somali açıkları ve Aden Körfezi’nde Ocak 2008’den itibaren artan deniz haydutluğŸu faaliyetleri neticesinde; Birleşmiş Milletler (BM) tarafından NATO’ya yapılan talep doğŸrultusunda Kuzey Atlantik Konseyi (NAC)’nin aldığŸı kararla, Somali doğŸusunda Dünya Gıda Programı (World Food Program) gemilerine refakat maksadıyla Ekim-Aralık 2008 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) “Müttefik Destek Harekâtı” (Operation Allied Provider) maksadıyla görevlendirilmiş ve bu harekâta Türk Deniz Kuvvetlerinden bir fırkateyn ile iştirak edilmiştir.

Harekât müteakip dönemde Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali Açıklarında deniz haydutluğŸu ile mücadeleyi de kapsayacak şekilde geliştirilerek “Okyanus Kalkanı Harekâtı” (Operation Ocean Shield) adını almıştır. Okyanus Kalkanı Harekâtı SNMG-1 ve SNMG-2 tarafından altışar aylık dönemler halinde dönüşümlü olarak icra edilmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Okyanus Kalkanı Harekâtına SNMG-2’ye tefrik edilen fırkateynler ve karargah personeli ile destek sağŸlanmaktadır. Bölgede deniz haydutluğŸu ile mücadele kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin kesintisiz desteğŸi mevcuttur. Bu maksatla, SNMG-2 bölgede görev yapamadığŸı dönemlerde Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) emrinde 1 fırkateyn ile katkı sağŸlanmaktadır.

Okunma Sayısı :13918
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

BAĞLANTILAR