Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Fırkateyn Muhrip Projeleri


ADA Sınıfı Korvet Projesi (MİLGEM)

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin PaşaMİLGEM (Milli Gemi) projesinde azami yurt içi katkı payı ile milli gemi tasarım ve inşası öngörülmüştür. MİLGEM konsepti ile inşa edilen ilk gemi olan ADA sınıfı korvet projesiyle; mevcut yetenekleriyle fırkateyn ile karakol gemisi arasında yer alan korvetlerin kıyıya dayalı harp alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Gemilere helikopter konuşlanması ile denizaltı savunma imkân ve kabiliyetleri artırılmış, güdümlü füze ve top entegrasyonu ile etkin suüstü harbi yeteneği kazandırılmıştır. Gemi, sahip olduğu verimli ve esnek güç iletim sistemi ile yüksek sürat yapabilmektedir.ADA sınıfı gemilerden ilki olan TCG HEYBELİADA  (F-511) 27 Eylül 2011, ikinci gemi TCG BÜYÜKADA (F-512) 27 Eylül 2013, üçüncü gemi TCG BURGAZADA (F-513) 04 Kasım 2018 tarihinde hizmete girmiştir. ADA sınıfı korvetlerin dördüncüsü olan KINALIADA korvetinin “İlk Kaynak Töreni” 18 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında icra edilmiştir. KINALIADA, 03 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiş olup, 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmete girmesi planlanmaktadır.Projede ilk kez bir savaş gemisinin yerli olarak geliştirilen savaş yönetim sistemi (GENESİS) entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamaları tamamen milli olarak gerçekleştirilmektedir. Türk Deniz Kuvvetlerince, ADA Sınıfı korvet gibi milli gemi inşa projeleri ile dağınık halde bulunan yerli/milli bilgi ve tecrübe birikiminin bir araya getirilmesi, çok sayıda yerli sanayi kuruluşları, üniversiteler ve bilimsel kurumlarının da yönlendirilerek Türkiye'de yerli harp gemisi tasarım ve inşa kabiliyetinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Dördüncü ADA Sınıfı Korvet “KINALIADA” 3 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiştir.

Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaeddin KEYKUBAT tarafından inşa ettirilen Alanya Tersanesi ADA Sınıfı Korvetler Türk denizcilik tarihinde olduğu kadar milli savunma sanayinde de bir dönüm noktasıdır.

Umur Bey

TCG HEYBELİADA (F-511)’nın HARPOON Güdümlü Füze Atışı. ADA Sınıfı Korvet Projesi ile elde edilmekte olan bilgi ve tecrübe birikimi, ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönemlerde daha da pekiştirilerek, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde, ileri teknolojiye sahip harp silah ve sistem konfigürasyonuna sahip suüstü ve sualtı platformlarının geliştirilmesi için yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güç ve cesaret vermektedir.

 

 

 

 


İSTİF” Sınıfı Fırkateyn Projesi

XVIII.yüzyılda bir Osmanlı Kalyonu MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” (İSTİF) sınıfı fırkateyn projesinde, ADA Sınıfı Korvetlerin boyu uzatılmış, ilave silah sistemleri yerleştirilmiş ve geliştirilmiş versiyonu olan ilk geminin tasarım ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına karar verilmiştir. “İ” sınıfı fırkateyn tasarım faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından devam edilmekte olup inşa başlangıç töreni 03 Temmuz 2017 tarihinde icra edilmiştir. İstanbul Tersanesi K.lığında inşası devam etmekte olan “İSTİF” Sınıfı fırkateynlerin 2021 yılından itibaren hizmete girmesi beklenmektedir. Bir savaş gemisi platformunun değerini, ona kumanda eden personelin değeri ve verimliliği belirlemektedir. Bu sebeple ulusal/uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak tasarım faaliyetleri esnasında gemi personeli çalışma ve yaşam koşullarına önem verilmiştir.


TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi

XVIII.yüzyılda bir Osmanlı Kalyonu MİLGEM ve İ-Sınıfı Fırkateyn projelerinden elde edilen tecrübe birikimi ile TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi sayesinde Deniz Kuvvetlerimizin bölge hava savunma harbi görevini etkin olarak yerine getirebilecek gemiler inşa edilecektir. Bu proje ile öncelikle hava savunma harbi olmak üzere, sahip olduğumuz diğer harp kategorilerindeki yeteneklerimizin millî imkânlar kullanılarak bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Gelişmiş komuta/kontrol, muhabere, sensör ve silahları sayesinde ülkemizin hayati ve etki sahalarından başlamak üzere ana vatan savunmasına derinlik kazandırması, ayrıca denizde bulunan görev gruplarının bekasına katkı sağlanması öngörülmüştür. Hava Savunma Harbi maksatlı muhriplerin en önemli sensörü olan Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD)’ın yurt içinde üretilmesine yönelik büyük gayret sarf edilmiş ve sonucunda milli sanayinin projeye iştiraki sağlanmıştır. ÇAFRAD çok miktarda hava ve su üstü hedeflerinin uzak mesafelerden tespitini yapabilecek ve geminin oluşturacağı katmanlı hava savunma mimarisinin öngördüğü silahların gerektiğinde azami mesafeden kullanabilmelerini sağlayacaktır. Bölgesel hava savunma mimarisi içinde oluşturulacak hava savunma katmanlarında kullanılacak silahların belirlenmesine yönelik çalışmalara ise devam edilmektedir. TF-2000 muhribi milli üretim geliştirilmiş GENESİS (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) savaş yönetim sistemine sahip olacaktır. TF-2000 ile kazanılacak yeteneklerin müttefik ülkelerin sahip olduğu sistemler ile karşılıklı çalışabilirliğinin sağlanması da projenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Fırkateyn Modernizasyon Projeleri

XVIII.yüzyılda bir Osmanlı Kalyonu

Envanterde bulunan fırkateynlere, yapılacak modernizasyonlar ile yeni imkân ve kabiliyetler kazandırılması ve bu güvenilir platformların ömrünün uzatılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda;

Tüm G-Sınıfı fırkateynler GENESİS entegre komuta kontrol sistemi ile donatılmıştır.
BARBAROS Sınıfı ve G-Sınıfı fırkateynlere geliştirilmiş güdümlü füze ve radar entegrasyonu faaliyetleri tamamlanmıştır.
Müteakiben, Barbaros sınıfı fırkateynlerde Savaş Yönetim Sistemi, Top Atış Kontrol Sistemi, yakın hava savunma sistemleri ile Savaş Harekât Merkezlerini içeren kapsamlı bir modernizasyon programı uygulanacaktır.

 

 

 


Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) Projesi

Türk Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak için milli kaynaklar kullanılarak modern bir savaş yönetim sistemi tasarlamak ve geliştirmek bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. 1999 yılında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından harekât ihtiyaçları ile uyumlu olarak, gelişmiş savaş yönetim sistemi üretimi projesi başlatılmış ve proje GENESİS-Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi olarak adlandırılmıştır. GENESİS Savaş Sisteminin bütün yazılım ve donanımları Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafından tasarlanmış ve patenti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına alınmıştır. Geliştirilen sistem milli sanayiye aktarılmıştır. Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemiyle, mevcut tüm keşif gözetleme radarları için Entegre Otomatik Radar Tespit, Takip ve Veri Birleştirme Sistemi yeteneği kazanılmıştır. Aynı zamanda tüm hava tehditlerine karşı Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis yeteneği kazanılmıştır. Bu fonksiyon tüm hava savunma silahları için kullanılabilmektedir. Projenin ilk uygulaması olarak, G-Sınıfı Fırkateynler seçilmiş ve proje tamamlanmıştır.

Okunma Sayısı :120826
Güncelleme Tarihi : 20-02-2019

BAĞLANTILAR